Miljö

MÖTE PÅ STÅLNÄS

VÅRT ARBETSOMRÅDE


Miljö & Energi

Under rubriken miljö & energi kommer vi att lägga ut rapporter från olika miljö och energiprojekt, produktnyheter inom miljösektorn anpassad till Skärgårdsboende.

Vi hoppas också att ni som besöker våra sidor, kommer med kommentarer, och gärna tipsa om andra produkter som passar in i konceptet. Använd kontaktsidan.

Tidigare presenterade vi en rad produkter, men tiden räcker inte till för att följa upp hela marknaden vi hänvisar istället till olika hemsidor som som uppgraderas kontenuerligt.

I föreningens stadgar finns är inskrivet att vi skall värna om och vårda kustens miljö och kulturarv.

På kartan ovanför ser ni vårt arbetsområde. Vi försöker när vi rekryterar nya styrelseleamöter att få så bra geografisk täckning som möjligt.

Det som påverkar vår kustmiljö mest är ju utsläpp av olika slag. Det kan vara från industrier, båtar, men mestadels är det från boende, i form av undermåliga avloppsanläggningar.

ENERGI


Energi


Energivalet har stor inverkan på miljön. Att välja förnybara energikällor är därför viktigt för att minska koldioxidutsläppen. På bilden kan du se  vilka energikällor som räknas till de förnybara.

Kustområdet har god tillgång på soltimmar och större delen av vår skärgård saknar el, varför sol och vind är viktiga komponenter.

Det finns en rad olika exempel. Kontaktar du oss kan vi tipsa om platser där du kan få veta mer om kostnader, montering och dimensionering.

Här testar jag en solanläggning i Söderhamn. Klar 29 jan 2017. Anläggningen är på 5,3 kW.

Lennart A

Solenergi

Solceller

Som ni ser på bilden till ovan, kan solen ge energi på 4 olika sätt. Solceller är det som producerar el och antingen i likström som du lagrar i batterier eller med hjälp av en växelriktare så kan du koppla in den på nätet. För den el som inte förbrukar själv kan du sälja.


Passiv solvärme

Växthus är ett bra exempel på denna solenergiform. Bästa effekten får den om du har ett växthus, eller uterum som är kopplad till huset. Är detta i tegel eller betong så lagra de värmen som avges när solen gått ner.

Solluftfångare

På bilden ser du en solluftfånagre på väggen. Detta är en hemmagjord variant. En glasskiva bakom den en korrugerad svart plåt, bakom den luftutrymme och längst bak 5 cm isolering. Solen värmer upp luften som sedan med en fläkt blåser in i stugan. Om det är noll grader ute och solen skiner, blåser det luft med + 20 gr in i stugan, Fläkten drivs av en solcell. Finns att köpa i olika storlekar. Lämplig för frititidshus.

Solfångare


Med solfångare värmer du upp vatten och kan därför under sommarmånaderna  få allt varmvatten från solfångarna. Under vår och höst förvärmer du också vattnet till varmvattenberedaren. På bilderna ser du två exempel. på den övre bilden solfångare på marken förvärmer ett fjärrvärmeverk. På den undre solfångare på taket på en en villafastighet.

På bilden ovan föreläser Johan Ehrenberg ägare till Egenel AB om solens  enorma potential. I bakgrunde solenergihuset på Energikullen i Katrineholm.