Hem

Välkommen till Söderhamns Kust & Skärgårdsförening skärgårdar.www.skargardsbryggan.com för att läsa akuella nyheter från Sveriges skärgårdar.

Vindkraftseminariet

INSTÄLLT !

Den 24 nov planerade Kust och Skärgårdsföreningen ett seminarium om de planerade vindkraftsparkerna i vår Skärgård. Syftet var att få till en dialog mellan Vindkraftsentrepre-nörerna, politikerna och åhörarna. Politikerna ställde upp man grant, medan en av entreprenörerna avböjde med motivationen ” Dels så kommer vi själva att arrangera ett informationsmöte med kommun-politiker de närmaste två veckorna, och vi måste rikta våra resurser för att hantera och planera inför detta. Dels så är vi försiktiga med att delta i forum där andra projektutvecklare medverkar, eftersom vi inte vill bli ihopblandade med andras strategier, mål och budskap - i de tillfällen dessa skiljer sig åt.”

Kust och Skärgårdsföreningens styrelse har därför idag fattat beslut att ställa in seminariet, när möjligheterna till dialog uteblivit. Processen fortsätter och vi får kanske möjligheten att återkomma senare. Vi kan bara beklaga den uppkomna situationen.

Lennart Andersson

Ett Nytt spännande projekt


Livskraft Söderhamn är ett nytt projekt i samarbete med 8 andra föreningar inom kommunen. Projektet kommer att erbjuda Kulturella, Pingis, Ledarledda vandringar, Pingis, Boule, Bowling, Vattengympa, utflfykter, föreläsningar m.m. Föreningarna har över 900 medlemmar tillsammans. Verksamheten är öppen även för de som inte är medlemmar i föreningarna. Inga avgifter och inga krav på medlemsskap under projekttiden. Projektet har nu en egen hemsida där du hittar information om alla aktiviteter

www.livskraft.one

Söderhamns Skärgård speglad i konsten

Vi har 40 böcker kvar

Den 29 januari 2019 släpptes den nya upplagan av boken. Den finns nu i en begränsad upplaga, passa därför på att skaffa en unik bok av 40 lokala konstnärer.

En lämplig julklapp!

Beställställning kan ske via fliken Bokbeställningar!


Ett uppslag i boken med bilder av Rickard Närlund, Barbro Sedwall och Benny Hagström

Vindkraften i Söderhamns skärgård

Att vindkraften engagerar är helt klart. Den sista tiden har insändare och ledare tagit upp vindkraftsplanerna i skärgården. Vi och speciellt jag har kritiserats för att inte ta ställning, för eller emot planerna.
Vi har i styrelsen beslutat att det är årsmötet som skall besluta om föreningens ställningstagande. Vi inbjuder därför alla att delta i årsmötet 2021. Vi avser att hålla det live, men först i september månad, på grund av pandem.

Styrelsen har också beslsutat att inbjuda till ett seminarium om Vindkraft i Skärgården den 24 november kl 1900 på CFL.

En manupelerad bild tagen från Stålnäs ut mot Gretas klackar 2. Om bilden  kommer att stämma med verkligheten har vi ingen aning om.

NYTT !

Vår medlemstidning

Bränningen
Nr 3   2021 är ute nu