Skarv

MÖTE PÅ STÅLNÄS

Från Länsstyrelsen i Blekinge


På gång!

Årsmöte den 25 mars kl 1900. Studiefrämjandes lokal. Källgatan 9

SENASTE NYTT

Bränningen Nr 1 2020 utkommer i början på mars
ÖVRIG INFO


En sida om Skarvproblematiken i vår skärgård är på gång, förhoppningsvis i mars månad.


Copyright @ All Rights Reserved