SRF/ESIN

STORJUNGFRUN

SKÄRGÅRDRNAS RIKSFÖRBUND

 

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

SRF bildades 1982 och består av en förening per län eller större insjö. Varje förening organiserar inom sig en rad lokala föreningar som arbetar med sina intressen, med transporter, service och skolfrågor. Genom SRF kan befolkningen i skärgården göra sig hörda på riksnivå.


Viktiga frågor är företagandet, miljöfrågor, boendet - fastighetsskatt, förvärvsfrågor, kommunikationer, skol- och servicefrågor, miljö&energi.


2011 genomfördes en omorganisation så att styrelsen i fortsättningen består av 7 personer + adjungerade , informationsansvarig och verksamhetsledaren. Klicka på bilden för att komma till förbundets hemsida.

På bilden ser vi  styrelsen (2016). Fr.v fr.v. Lena Egnell (Holmön), Janni Olsson (Bohuslän), Sten-Åke Persson (Ven), Jan-Eric Ericsson (Bohuslän),  Lennart Andersson (Söderhamn), Anders Olsson (Gräsö), Sune Fogelström (Möja, Ordförande)  Anette Larm-Johansson (Orust, Verksamhetsledare) . Fotograf Eva Widlund (Vinön, Informationsansvarig)

ESIN

European Small Islands Network/Federation


Skärgårdarnas Riksförbund är i sin tur medlemmar i den Europeiska organisationen för små öar, som förkortas ESIN. Varje år är det förbundsstämma någonstans bland medlemsländerna. 2017 var mötet på Orkneyöarna (Skottland) På bilden syns mötesdeltagarna från Irland, Frankrike, Scotland, Danmark, Finland, Sverige och Grekland. Sverige representerades av Bengt Almkvist, Anna-Karin Almkvist, Anette Larm Johansson, och Lennart Andersson.

2018 hålls årsmötet i Bryssel och 2019 på Ven med SRF som arrangör.

Skärgårdarnas Riksförbund                                       http://skargardarna.se/

http://skargardsbryggan.se


European Small Islands Netvork  http://europeansmallislands.com/