Skarv

MÖTE PÅ STÅLNÄS

Från Länsstyrelsen i Blekinge


PÅ GÅNG

Museiresa 25-27 juni

Österdagarna 9-11 juli

Strandstädning på Skatön 14 juli.

Skärgårdsvandring Stålnäset 17 juli

Storjungfruns kapell 400 år

20-21 juli


SENASTE NYTT

Bränningen Nr 2 2019 utkommer den 15 juni
ÖVRIG INFO


Hjälp till med Strandstädningen av Skatön. Projektet ingår i en kampanj med namnet Plastren ö.

Vi behöver hjälp att rädda Östersjön.


Copyright @ All Rights Reserved