Skarv

MÖTE PÅ STÅLNÄS

Från Länsstyrelsen i Blekinge


PÅ GÅNG

Författarkväll på Biblioteket.

Söderhamns Skärgård speglad Det kom  mellan 80-90 personer denna kväll. Toppen!

SENASTE NYTT

Bränningen Nr 1 2019 utkommer i början på mars.

Årsmötet hålls den 27 mars kl 1900. SMS-lokalen.ÖVRIG INFO


Skärgårdarnas Riksförbund har förlagt sitt Årsmöte till Söderhamn, 26-28 april 2019.


Copyright @ All Rights Reserved