SRF/ESIN

Välkommen till Söderhamns Kust & Skärgårdsförening

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

SRF bildades 1982 och består av en förening per län eller större insjö. Varje förening organiserar inom sig en rad lokala föreningar som arbetar med sina intressen, med transporter, service och skolfrågor. Genom SRF kan befolkningen i skärgården göra sig hörda på riksnivå.

 

Viktiga frågor är företagandet, miljöfrågor, boendet - fastighetsskatt, förvärvsfrågor, kommunikationer, skol- och servicefrågor, miljö&energi.

2011 genomfördes en omorganisation så att styrelsen i fortsättningen består av 7 personer + adjungerade , informationsansvarig ochverksamhetsledaren. Klicka på bilden för att komma till förbundets hemsida.

På bilden ser vi den styrelsen (2011). Bakre raden fr.v. Dag Lundman, Lennart Andersson, Anette Larm-Johansson, Bobo Roysson. Främre raden fr.v: Camilla Strandman, Eva Widlund, Sten-Åke Persson, Lena Egnell och Bengt Almkvis (Ordf).

 

 

 

ESIN European Small Islands Network/Federation

Skärgårdarnas Riksförbund är i sin tur medlemmar i den Europeiska organisationen för små öar, som förkortas ESIN. Varje år är det förbundsstämma någonstans bland medlemsländerna. 2011 var mötet på Ile D`Yeu i Biskayabukten. På bilden syns mötesdeltagarna från Irland, Frankrike, Scotland, Danmark, Finland, Sverige. Sverige representerades av Bengt Almkvist, Anna-Karin Almkvist, Eva Widlund, Anette Larm Johansson, Sten-Åke Persson och Lennart Andersson.

 

 

 

Skärgårdarnas Riksförbund http://skargardarna.se/

European Small Islands Netvork http://europeansmallislands.com/

 

Aktuellt

 

2017 års preliminära aktiviteter

 

 

Adventskaffet blir som vanligt 1:a advent, den 3 dec. Det ryktas om att "Skyltsöndagen" skall ske den 26 nov, men vi håller på traditionerna.

 

Välkomna

 

 

Skärgårdsbryggan som finns i en ruta här nedanför, är SRF:s nyhetssite. Klicka på Rubriken Skärgårdsbryggan eller besök www.skargardsbryggan.com för att läsa akuella nyheter från Sveriges skärgårdar.