SRF/ESIN

STORJUNGFRUN

SKÄRGÅRDRNAS RIKSFÖRBUND

 

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

SRF bildades 1982 och består av en förening per län eller större insjö. Varje förening organiserar inom sig en rad lokala föreningar som arbetar med sina intressen, med transporter, service och skolfrågor. Genom SRF kan befolkningen i skärgården göra sig hörda på riksnivå.


Viktiga frågor är företagandet, miljöfrågor, boendet - fastighetsskatt, förvärvsfrågor, kommunikationer, skol- och servicefrågor, miljö&energi.


2011 genomfördes en omorganisation så att styrelsen i fortsättningen består av 7 personer + adjungerade , informationsansvarig och verksamhetsledaren. Klicka på bilden för att komma till förbundets hemsida.

På bilden ser vi  styrelsen (2016). Fr.v fr.v. Lena Egnell (Holmön), Janni Olsson (Bohuslän), Sten-Åke Persson (Ven), Jan-Eric Ericsson (Bohuslän),  Lennart Andersson (Söderhamn), Anders Olsson (Gräsö), Sune Fogelström (Möja, Ordförande)  Anette Larm-Johansson (Orust, Verksamhetsledare) . Fotograf Eva Widlund (Vinön, Informationsansvarig)

ESIN

European Small Islands Network/Federation



ESIN European Small Islands Network/Federation

Skärgårdarnas Riksförbund är i sin tur medlemmar i den Europeiska organisationen för små öar, som förkortas ESIN. Varje år är det förbundsstämma någonstans bland medlemsländerna. 2017 var mötet på Orkneyöarna (Skottland) På bilden syns mötesdeltagarna från Irland, Frankrike, Scotland, Danmark, Finland, Sverige och Grekland. Sverige representerades av Bengt Almkvist, Anna-Karin Almkvist, Anette Larm Johansson, och Lennart Andersson.

2018 hålls årsmötet i Bryssel och 2019 på Ven med SRF som arrangör.

Skärgårdarnas Riksförbund                                       http://skargardarna.se/

http://skargardsbryggan.se


European Small Islands Netvork  http://europeansmallislands.com/


Går det att göra något åt Skarvpopulationen i Söderhamns skärgård?


Vi ordnar ett seminarium om Skarv i Söderhamns Skärgård den 18 nov kl 1900 på CFL.

Länsstyrelsen, kommunen, politiker och skarvjägare deltager.

Välkomna

PÅ GÅNG

Styrelsemöte den 9 okt

Skarvseminarium 18 nov CFL

St


SENASTE NYTT

Bränningen Nr 3 utkommer i mitten på Oktober




ÖVRIG INFO


Vi planerar ett höstmöte med temat, "Vad kan göras åt Skarvproblemet"

Maila oss frågeställningar och idéer.


Copyright @ All Rights Reserved