Hopplock

Välkommen till Söderhamns Kust & Skärgårdsförening

Torsdagsgänget är ett antal "gåare" som varje torsdag, vår och höst träffas och promenerar c:a 1 mil.

 

Vi träffas vid Quling kl 0900. Gunnar vår "tränare" har då utsett en ledare för dagen som leder oss på dagens vandring. Ibland tar vi bilarna till hjälp och besöker något intressant mål lite längre bort.

 

Med oss har vi lite extra kläder och matsäck. Vi brukar vara tillbaka vid Quling vid 1-tiden. Varje gång beskriver Gunnar var vi varit och vad som hänt

Här kan du läsa om 2015 års vandringar. Klicka här

.

Här kan du läsa om alla vandringarna mellan 2010 och 2013.

Klicka här..

 

Här kan du läsa om 2014 års vandringar. Klicka här

Landhöjningen

Fortfarande pågår landhöjningen om än kanske i avtagande. Vi vet heller inte vad den pågående växthuseffekten har för inverkan på vattenståndet i havet. Vi försöker här illustrera landhöjningen med dessa bilder.

Storsten på Stålnäs

Storstenen på Stålnäs är samlingspunkten för både unga och gamla. När man alldeles själv lyckats kravla sig upp på stenen, är man lycklig och stolt. På kvällarna samlas många av barn uppe på sten, även hundarna springer med glädje upp på stenen.

Under åren när Stålnäsdagarna firades var det åldermannen på ön som hälsade ö-borna välkomna och förklarade stålnäsdagen för öppnad just från Storstenen.

På bilden tv. ser vi den tidigare Åldermannen John-Erik Jansson vid sidan av nuvarande åldermannen Roland Norin. (John-Erik avled 2012).

 

Storstenen är den högsta naturliga punkten på ön och är idag 5,80 cm över normalvatten-ståndet.

Till höger har Anders Persson illustrerat hur det kan ha sett ut från 1200-talet fram till idag.

 

Stenen har också en märklig inskription på östsidan. Inskriptionen hittades 1982 av en person från Riksarkivieämbetet.

 

 

Storstenen syns mellan stugorna i mitten på bilden. Bilden till höger visar inskriptionen vars ålder är okänd. Få av öborna kände till inskriptionen. 1982 inventerades Söderhamns skärgård på fornminnen och då hittades inskriptionen på Storsten

 

Klicka här så kommer du till RAA:s hemida för fornsök.

Aktuellt

 

2017 års preliminära aktiviteter

 

 

Adventskaffet blir som vanligt 1:a advent, den 3 dec. Det ryktas om att "Skyltsöndagen" skall ske den 26 nov, men vi håller på traditionerna.

 

Välkomna

 

 

Skärgårdsbryggan som finns i en ruta här nedanför, är SRF:s nyhetssite. Klicka på Rubriken Skärgårdsbryggan eller besök www.skargardsbryggan.com för att läsa akuella nyheter från Sveriges skärgårdar.